Vandbestemmelse, aquametri, i den analytiske kemi kvantitativ måling af vandindholdet i en prøve. Målingen kan dels foretages kemisk ved en Karl Fischer-titrering, dels fysisk ved vejning før og efter tørring indtil konstant vægt. Jordoverfladens relative vandindhold kan estimeres ud fra målinger med flybåren syntetisk apertur-radar (SAR).