Vallonske kirker, Les Eglises Wallonnes aux Pays-Bas, fransktalende reformerte menigheder i Holland, grdl. i slutn. af 1500-t. af protestanter, som flygtede fra Vallonien; senere blev de tilflugtssted for huguenotter. I dag er de en del af Nederlandse Hervormde Kerk.