Valghandlingsteori, metode, som anvendes af økonomer til belysning af, hvordan en person eller en husholdning vælger at anvende indkomsten til køb af forskellige forbrugsgoder. Valghandlingsteorien søger at klarlægge samspillet mellem forbrugerens ønsker, det beløb, der er til rådighed, og det, varerne koster. Når en vares pris stiger, vil forbrugere normalt købe mindre af den, fordi den er blevet dyrere i forhold til andre varer, og fordi indkomsten nu ikke længere vil være tilstrækkelig til at opretholde det hidtidige forbrug. Valghandlingsteorien kan give en præcis analyse af disse effekter og har derfor haft betydning for konstruktionen af (forbrugs)prisindeks (se prisstatistik) og for, hvordan bevægelser i sådanne indeks kan fortolkes.