Valgbarhed, de betingelser, en person skal opfylde for at kunne vælges til et bestemt offentligt hverv, fx medlem af Folketinget, et kommunalt råd (kommunalbestyrelse eller regionsråd) eller EU-Parlamentet. Valgbarhed er i Danmark nu tillagt enhver, der har valgret, medmindre pågældende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig som medlem. Mister et medlem sin valgbarhed i løbet af valgperioden, bortfalder vedkommendes mandat. I en sådan situation indtræder vedkommendes stedfortræder i det pågældende organ for resten af valgperioden.