Vakuummeter, (lat. vakuum + gr. -meter), apparat til måling af lufttryk under 1 atmosfære.