Vakuumfordampning, metode til inddampning af et stof opløst i en væske. Ved lavt tryk (vakuum) koger væsker ved lavere temperatur, således at det opløste stof skånes for evt. termisk nedbrydning.