Vagtforseelser, militær overtrædelse begået af en vagt, fx at forlade sin post, sove på vagten eller under vagten bringe sig selv til at være ude af stand til at varetage sin pligt pga. beruselse eller anden form for påvirkethed. Se også militær strafferet og retspleje.