Værdibrev, forseglet postforsendelse indeholdende penge, værdipapirer e.l. I tilfælde af bortkomst eller beskadigelse erstatter postvæsnet værdibrevet med et beløb svarende til den angivne værdi.