Vægtervers, vers sunget af vægterne hver hele time fra kl. 20 til kl. 4, når de gik deres runder i gaderne; første gang nævnt i 1683. Sådanne vers kendes flere steder i Europa. I Danmark opnåede de stor popularitet med deres dæmpede patos: "Nu skrider dagen under/og natten vælder ud./Forlad for Jesu vunder/vor synd, o milde Gud" (kl. 21). Som mulig forfatter har man peget på Anders Arrebo og især Thomas Kingo. Den ældste version af melodien er fra 1805. Thomas Laub mente, at melodien havde sin rod i den middelalderlige folkevise. Ifølge Knud Jeppesen mindede den mest om verdslig kunstmusik fra 1500-1600-t. Vægtersangen er erindret i litteraturen, ofte med glæde. Holberg ønskede dog, at vægterne ville "moderere deres stemme og ikke skryde som æsler".