Et vågeblus er en lille, permanent brændende flamme i fx gasbrændere og gaslygter. Vågeblusset tænder brænderen, når der åbnes for gastilførslen til denne, og driften er derfor uafhængig af tændstikker o.l.