Våbensystemer, våben og de komponenter, der er nødvendige for at kunne anvende dem. Herunder regnes anlæg og indretninger, som er nødvendige til forberedelse og gennemførelse af kampen, samt transportmidler og specialudrustning til reparation og vedligeholdelse. Fx vil et luftværnsraketsystem omfatte startrampe, raket samt det for styring, forsyning, tilbringning og føring nødvendige udstyr.