Utrakvisterne var fortalere for den opfattelse, at lægfolket har ret til at modtage nadveren under begge skikkelser (brød og vin); se husitter.