Uterlighed, adfærd, der har relation til seksuelle forhold og er af en vis grovhed. Uterligt forhold er strafbart efter Straffeloven § 232, hvis det krænker blufærdigheden eller giver anledning til offentlig forargelse. Det er ikke en betingelse, at nogen faktisk har følt sig krænket, blot adfærden har kunnet give anledning til det. Uterlighed kan bestå i beføling, blotning, samleje i andres overværelse, seksuelt farvede ytringer, beluring mv., forudsat der ikke er givet et gyldigt samtykke. Nogle forhold, der tidligere blev betragtet som uterlige, fx nøgenhed på en badestrand, er ikke længere omfattet.