Ut retro er et latinsk ord for som nævnt omstående.