Ut discat juventus sapere et fari, (lat.), for at ungdommen kan lære at tænke og tale.