Usurpation, (lat. usurpatio), voldelig, ulovlig tilegnelse af noget, især magt.