Urskov, skov, der stort set er upåvirket af mennesker. I Danmark eksisterer næppe egentlig urskov, og i de øvrige nordiske lande findes kun mindre områder tilbage, især fjeldbirkeskov og nåleskov, fx i Nordfinland. Også tropiske urskove er de fleste steder truet af kulturpåvirkning.