Urometer, (gr. uro- + -meter), apparat til bestemmelse af urins vægtfylde.