Urim og thummim, (af hebr.), de to hellige lodder, som israelitterne brugte, når de henvendte sig til Jahve.