Urigtig forklaring, forbrydelse, der begås ved at give oplysninger på tro og love eller i tilfælde, hvor der er pligt til at give oplysninger til en offentlig myndighed. Strafbarheden følger af Straffeloven §§ 161 og 162, men det afgøres i anden lovgivning, om der er tale om sådanne særlige erklæringer. Afgivelse af en urigtig forklaring kan også være et led i en anden forbrydelse, fx bedrageri. Afgives den urigtige falske forklaring under et vidneudsagn eller en partsforklaring i retten, vil den være strafbar som falsk forklaring for retten. Afgivelse af urigtige skriftlige erklæringer og erklæringer afgivet elektronisk i forhold, der vedkommer det offentlige, er altid strafbar efter Straffeloven § 163.