Ureter, (gr. ureter, af uron urin), urinleder (fra nyre til urinblære).