Uretan, (af gr. urea urinstof + ethan en kulbrinte), fælles navn for salte (estere) af en kvælstofholdig organisk syre; vigtigst er ethylurethan, der kan fremstilles af urinstof og bl.a. benyttes som lægemiddel; i polymeriseret form anvendes uretaner som plastmateriale; jf. polyuretan.