Urenhed, den negative side af religionernes renhedssystemer. Disse systemer inddeler verden og erfaring i dynamiske modsætninger som godt/ondt, rent/urent, helligt/profant osv. og henter deres begrundelse i kosmologien og beretningerne om deres grundlæggere. Disse systemer udgør som oftest grundlaget for etik, moral, love, ritualer samt skik og brug. Eksemplerne er mange, men blandt renhedssystemer kan nævnes jødedommens spiseregler, islams rituelle renselser, inuitternes taburegler og det indiske kastesystem. Se også renselse.