Uranoskopi, (gr. urano- + -skopi), betragtning af stjernehimlen.