Uranograf, (gr. urano- + -graf), person, der beskæftiger sig med uranografi.