Uradel, den ældste, oprindelige adel, hvis tilhørsforhold til adelstanden ikke er dokumenteret med adelsbreve eller patenter; se også adel og adelsbrev.