Uorganiske fibre, mineraler, glas eller metal, der er omdannet til filamentfiberform ved smeltning. Se kemofibre.