Unplugged, (af eng. un- + plug sætte til (med stikkontakt)), inden for musik især rock akustisk; spillet med akustiske mikrofonforstærkede instrumenter.