Universalsuccession, (lat. universal- + succession), det at en person fuldstændig indtræder i en anden persons formueretlige stilling med både rettigheder og forpligtelser.