Universalprincip, (lat. universal- + princip), inden for jura retsprincip ifølge hvilket alle forbrydelser straffes uanset gerningssted og gerningsmand.