Universaliestrid, (se universalia), inden for filosofi middelalderlig strid blandt teologer og filosoffer om hvorvidt universalbegreberne (universalia) eksisterede el. blot var navne.