Universalia, (lat. pl. af universalis), inden for filosofi almene, abstrakte begreber, fx menneske, pattedyr, hvirveldyr el. trekant.