Universalbank, universal banking, betegnelse for tysk bankvæsen, idet tyske banker foruden lån udbyder egenkapital til virksomheder, forsikring, værdipapirudstedelse og handel; de praktiserer væsentlige ejerinteresser i virksomhedsbestyrelser mv., så afstanden er kort mellem ejerinteresser og kontrol af udlåns sikkerhed. De fleste andre landes banker sælger foruden traditionelle bankprodukter forsikringer og værdipapirer, men ejerskab af virksomheder er udelukket. Danske banker har nærmet sig universalbankformen, men de må fortsat ikke have ejerinteresser af betydning i ikke-finansielle virksomheder.