Unitar, (lat. unitarius, af unitas enhed), person, der forkaster den kristne lære om treenigheden.