Unit-link, unit-linked, pensions- og livsforsikringsform, hvor forrentningen af det opsparede depot er afhængig af afkastet på de værdipapirer, som opsparingen er placeret i. Værdipapirerne tilhører pensions- eller forsikringsselskabet, der udbyder en række forskellige fonde eller puljer, sammensat ud fra ønsker om forskellige grader af investeringsrisiko og muligt afkast. Det er kunden selv, der bestemmer aktivsammensætningen inden for rammerne af selskabets udbud. Kunden køber således investeringsandele (eng. units), som værdien af forsikringen er knyttet til (eng. linked).