Unilateralkontrakt, (lat. unilateral + kontrakt), kontrakt, hvor kun den ene part påtager sig forpligtelser.