Unilateral, ensidig; der kun vedrører eller forpligter én side eller én part.