Unilabisk, (af lat. uni- en- + labium læbe), inden for botanik enlæbet.