Unikat, (af lat. unicus eneste), eneste udfærdigelse af en skrivelse.