Uniformisme, (lat. uniform + -isme), stræben efter ensartethed.