Unicellulær, (af lat. uni- en- + cellula diminutiv af cella rum), encellet.