Uni-, (af lat. unus 'en'), latinsk og internationalt præfiks; foran vokal undertiden un-, fx unanim 'enstemmig', egl. 'med ét sind'. Se mono-.