Ungdommens uddannelsesfond, se Statens Uddannelsesstøtte.