Undulationsteorien, (lat. undulation + gr. teori), den opfattelse at lyset er en bølgebevægelse i æteren.