Undulation, (af lat. undula lille bølge), bølgebevægelse.