Underwriter, (eng. 'tegningsgarant, underskriver'), inden for økonomi en bank eller et konsortium af banker, som forestår salget af en virksomheds nyudstedte aktier eller obligationer til en garanteret mindstekurs.