Undervisningsplan, indtil 1989 obligatorisk plan om folkeskolens ordning i en kommune, bl.a. med angivelse af undervisningstiden på de enkelte klassetrin og læseplaner for undervisningsfagene. Fra 1990 fremgår tilsvarende oplysninger af bilag til den kommunale skolestyrelsesvedtægt.