Underskov, generel betegnelse for de underste lag, dvs. mindre træer, buske mv., i en etageret skov samt en mere specifik betegnelse for det nederste skovlag i mellemskov. Se også skov.