Underklasse, det nederste sociale lag i samfundet, hvis medlemmer, fx langtidsarbejdsløse, bistandsmodtagere og førtidspensionister, ikke lader sig indplacere i de sociale klasser, først og fremmest fordi deres tilknytning til arbejdsmarkedet er sporadisk eller ikke eksisterende. Da det således ikke drejer sig om en social klasse i dette begrebs nøjagtige betydning, er betegnelsen underklasse omdiskuteret; den bruges fortrinsvis i amerikansk samfundsbeskrivelse. I europæisk sammenhæng foretrækker man betegnelserne socialt ekskluderede eller marginaliserede (se marginalisering). I meget bred betydning i lighed med brugen af betegnelserne overklasse eller middelklasse anvendes underklasse kun sjældent.