Underentreprenør, person el. firma, der påtager sig udførelsen af en del af et arbejde for en hovedentreprenør.